Kim cương Moissanite Asscher màu Đỏ, độ sạch FL

880,0006,600,000

  • Material: Moissanite
  • Shape: Asscher (hình bát giác)
  • Color: RED (màu Đỏ)
  • Clarity: FL
  • Cut: Excellent
  • Kiểm định: GRA hoặc C&C
Kim cương Moissanite Asscher màu Đỏ, độ sạch FL
Mua trả góp