Vòng đeo tay bằng gỗ trầm hương tự nhiên

8,000,000

Mã sản phầm: LJ

  • Giới tính:Nam/Nữ.
  • Chất liệu: thiên nhiên
  • Đá đính kèm: gỗ trầm hương tự nhiên
  • Chế tác/khắc hình: Vòng tay được sâu chuỗi mắc lại với nhau.
Vòng đeo tay bằng gỗ trầm hương tự nhiên

8,000,000

Mua trả góp