Vòng thạc anh trắng mix Tỳ hưu

2,500,000

Mã sản phầm: LJ

  • Giới tính:Nữ.
  • Chất liệu: thiên nhiên
  • Đá đính kèm:thạc anh trắng mix Tỳ hưu
  • Chế tác/khắc hình: Vòng tay được sâu chuỗi mắc lại với nhau.
Vòng thạc anh trắng mix Tỳ hưu

2,500,000

Mua trả góp