HTV9: doanh nhân Nguyễn Thị Yến và Bí quyết đưa Trang Sức Lucky tăng trưởng trong đại dịch Covid

🌹Talk Show trên HTV9 về doanh nhân Nguyễn Thị Yến và Bí quyết đưa Trang Sức Lucky tăng trưởng trong đại dịch Covid với dòng phẩm mới: Logo, huy hiệu, pin cài áo bằng vàng hoặc đồng mạ vàng (vàng trang sức) đang rất được ưa chuộng tại Lucky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *